top of page

Política de Privacidat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

 

PALAU MARTORELL, com a Responsables del Tractament, els informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les vostres dades tal com reflectim en aquesta Política de Privadesa.

Aquesta Política s'aplica al tractament de les vostres dades personals recollides per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesures d'aquesta Política, accepteu que tractem les vostres dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. PRINCIPIS CLAU

 

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, cosa que inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

· Legalitat: Només recopilarem les vostres dades personals per a fins específics, explícits i legítims.

· Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

· Limitació de la Finalitat: Només recollirem les vostres dades personals per als fins declarats i només segons els vostres desitjos.

· Precisión: Mantendremos sus datos personales exactos y actualizados.

· Seguridad de los Datos: Aplicamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionales a los riesgos para garantizar que sus datos no sufran daños, tales como divulgación o acceso no autorizado, la destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental o alteración y cualquier otra forma de tratamiento ilícito.

· Acceso y Rectificación: Disponemos de medios para que acceda o rectifique sus datos cuando lo considere oportuno.

· Conservación: Conservamos sus datos personales de manera legal y apropiada y solo mientras es necesario para los fines para los que se han recopilado.

· Terceros: El acceso y transferencia de datos personales a terceros se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y con las garantías contractuales adecuadas.

· Marketing Directo y cookies: Cumplimos con la legislación aplicable en materia de publicidad y cookies.

 

3. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

· Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita a la nostra pàgina web segons es descriu a la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les vostres dades personals, us informarem amb claredat de quines son les dades que recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades amb el propòsit de:

· Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats al sector.

· Enviament de comunicacions.

 

4. LEGITIMITAT

D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les vostres dades personals es poden tractar sempre que:

· Ens hagi donat el consentiment als efectes del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

· Per requeriment legal.

· Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privadesa, com ara l'enviament d'informació comercial bé per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.

· Per ser necessària per a la prestació d'algun dels nostres serveis mitjançant una relació contractual entre vostè i nosaltres.

 

5. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal.

 

6. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

· Accedir a les vostres dades personals i a qualsevol altra informació indicada a l'article 15.1 del RGPD.

· Rectificar les dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d'acord amb l'article 16 del RGPD.

· Suprimir les vostres dades personals d'acord amb l'article 17 del RGPD.

· Limitar el tractament de les vostres dades personals d'acord amb l'article 18 del RGPD.

· Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades d'acord amb l'article 20 del RGPD.

· Oposar-se al tractament de les vostres dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podeu exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@palaumartorell.com

També té dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

 

7. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui, en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l'empresa la pot modificar en qualsevol moment. Quan això passi, us avisarem de qualsevol canvi i us demanarem que torneu a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmeu la seva acceptació. Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts de les pàgines de www.palaumartorell.com pertanyen a PALAU MARTORELL, tret que s'indiqui el contrari i obrin en poder de terceres parts. Queda prohibida la reproducció de textos i imatges sense autorització prèvia.

 

AVIS LEGAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts de les pàgines de www.palaumartorell.com pertanyen a PALAU MARTORELL, tret que s'indiqui el contrari i obrin en poder de terceres parts. Queda prohibida la reproducció de textos i imatges sense autorització prèvia.

bottom of page