top of page

  Premsa  

ACREDITACIONS PREMSA

 

L'acreditació de premsa s'atorgarà únicament a aquells periodistes que
vagin a fer un treball professional per a la seva posterior publicació i difusió.


Per a poder atorgar-la és necessari enviar un correu electrònic des de la redacció,
24 hores abans de la visita, a l'adreça info@bystudiomonicaiglesias.com
indicant el dia de la visita al costat del nom del/la periodista que cobrirà l'exposició,
e-mail i telèfon de contacte.


En el cas de webs i blogs, es verificarà que existeixi una regularitat en les
publicacions en el termini dels darrers 6 mesos.


L'acreditació de premsa serà vàlida només per a una persona i la visita no es
podrà dur a terme en dissabtes, diumenges o festius.

Exposiciones
bottom of page